Hòa An: Trung ương hỗ trợ 475 tỷ đồng đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn

0
54

Từ năm 2010 đến nay, huyện Hòa An được Trung ương hỗ trợ 475 tỷ đồng đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn, trong đó có hơn 80 tỷ đồng nguồn vốn trực tiếp thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM).

Xã Nam Tuấn (Hòa An) được đầu tư các thiết chế văn hóa, góp phần nâng cao đời sống của nhân dân.

Từ nguồn vốn trên, huyện đã đầu tư xây dựng hơn 370 km, sửa chữa nâng cấp 87 km đường nông thôn; kiên cố hóa 100 km mương thủy lợi; xây mới 45 nhà văn hóa xóm; cải tạo, sửa chữa 20 trường học; xây mới 5 trạm y tế… 3 xã (Nam Tuấn, Hồng Việt, Bế Triều) đạt chuẩn NTM; 2 xã đạt 15 – 18 tiêu chí; 3 xã đạt 10 – 14 tiêu chí; 12 xã đạt 5 – 9 tiêu chí; không còn xã đạt dưới 5 tiêu chí. Bình quân đạt 10,05 tiêu chí NTM/xã.

Tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm còn 24,79%; 100% xã có điện quốc gia, 97% dân số được sử dụng điện; 100% xã có điểm bưu điện văn hóa xã; 90% dân cư nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh; tỷ lệ người lao động đã qua đào tạo đạt trên 35%; tỷ lệ cơ giới hoá trong làm đất nông nghiệp 95%; 82% hộ gia đình có nhà tiêu hợp vệ sinh; tỷ lệ hộ chăn nuôi có chuồng trại hợp vệ sinh 86%; 100% xóm có đường ô tô đến xóm…

P.V

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here